Právne informácie

1. Informácie uverejnené na ergoplatform.org

Stránka https://ergoplatform.org (ďalej v texte odkazované ako "Stránka") poskytuje informácie a materiály všeobecnej povahy. Nie ste autorizovaný a taktiež by ste sa nemali obracať na Stránku ohľadom právnych rád, obchodných rád alebo žiadnych iných rád. Jednáte na vlastné nebezpečenstvo pri spoliehaní sa na obsah tento Stránky. Pokiaľ sa potrebujete rozhodnúť či jednať alebo nie, mali by ste kontaktovať licencovaného právnika v príslušnej jurisdikcii, v ktorej potrebujete pomôcť. Vlastníci ani prispievatelia nie sú žiadnym spôsobom zodpovední za akcie, rozhodnutia ani iné prijaté či neprijaté opatrenia vykonané Vami na základe spoliehania sa na túto Stránku.

2. Preklady

Táto stránka obsahuje preklady anglickej verzie obsahu dostupného na tejto Stránke. Tieto preklady slúžia len pre Vaše pohodlie. V prípade rozdielov medzi anglickou a preloženou verziou by ste mali uprednostniť anglickú verziu. Pokiaľ odhalíte akékoľvek nezrovnalosti prosím nahláste ich na GitHube.

3. Riziká spojené s používaním Erga

Táto Stránka nenesie žiadnu zodpovednosť za straty, škody alebo nároky vyplývajúce z udalostí patriacich do rozsahu nasledujúcich piatich kategórií:

(1) Chyby, ktorých sa dopustil používateľ používaním akejkoľvek služby či softváru súvisiaceho s Ergom ako napr. zabudnuté heslá, platby poslané na zlú Ergo adresu a omylom vymazané peňaženky.

(2) Softvárové problémy so Stránkou a/alebo akákoľvek služba či softvár súvisiaci s Ergom ako napr. poškodené súbory peňaženky, nesprávne vyhotovené transakcie, nebezpečné kryptografické knižnice, malware ovplyvňujúci túto Stránku a/alebo akúkoľvek službu či softvár súvisiaci s Ergom.

(3) Technické zlyhania hardvéru používateľa akejkoľvek služby či softváru súvisiaceho s Ergom ako napr. strata dát kvôli vadnému alebo poškodenému ukladaciemu zariadeniu.

(4) Problémy s bezpečnosťou, ktoré používateľ zažil pri používaní akákoľvek služby či softváru súvisiaceho s Ergom ako napr. neoprávnený prístup k používateľovým peňaženkám a/alebo účtom.

(5) Činnosti alebo nečinnosti tretích strán a/alebo udalosti, s ktorými sa stretli tretie strany ako napr. bankrot poskytovateľa služby, útoky na informačnú bezpečnosť na poskytovateľov služieb a podvody vykonané tretímy stranami.

4. Investičné riziká

Investícia do Erga môže viesť k strate peňazí z krátkodobého alebo dlhodobého hľadiska. Investory Erga by mali očakávať širokú fluktuáciu cien. Informácie zverejnené na tejto Stránke nemôžu garantovať, že investory Erga nestratia peniaze.

5. Dodržiavanie daňových povinností

Používatelia tejto Stránky sú výlučne zodpovední za to, aby určili, aké dane sa vzťahujú na ich Ergo transakcie. Vlastníci alebo prispievateľia tejto Stránky NIE sú zodpovední za určovanie daní vzťahujúcich sa na Ergo transakcie.

6. Táto Stránka neukladá, neposiela ani nepríma ERG

Táto Stránka neukladá, neposiela ani nepríjma ERG. Je tomu tak preto, pretože ERG existujú len na základe záznamu o vlastníctve udržiavaného v sieti Ergo. Akýkoľvek prevod titulu v ERG sa uskutočňuje na decentralizovanej sieti Ergo a nie na tejto Stránke.

7. Žiadne záruky

Táto Stránka je poskytovaná "ako je" bez akýchkoľvek záruk akéhokoľvek druhu týkajúcich sa tejto Stránky a/alebo obsahu, dát, materiálov a/alebo služieb poskytovaných na tejto Stránke.