Ergo Prípady Užitia

 • Sigma protokoly a blockchain architektúra Erga umožňujú spustenie množstva prípadov užitia, ktoré by inak boli ťažké alebo nemožné na konvenčných blockchain platformách, ako aj tých, ktoré je možné implementovať na iných sieťach. Aj keď rozsah prípadov užitia je nekonečný, tu je niekoľko príkladov.

 • 1

  Digitálne zlato

  Rovnako ako Bitcoin, aj Ergo má digitálny nedostatok (ang. scarcity). Existuje iba obmedzené množstvo, ktoré môže byť vyťažené cez Proof of Work. V tomto ohľade je Ergo konzervatívny blockchain. Navrhujú sa však aj ďalšie funkcie, ktoré zebezpečia adekvátnu kompenzáciu ťažiarom po skončení blok odmien.

  Čítaj viac
 • 2

  Výkonné aplikácie na ochranu súkromia: ErgoMixer

  Projekt používa Ergo sigma protokoly aby umožnili efektívne, dôveryhodné zamiešanie finančných prostriedkov, čo umožní vysoký stupeň ochrany súkromia a zároveň zaistí, že nebude ohrozená bezpečnosť.

  Čítaj viac
 • 3

  Bezpečné a jednoduché finančné kontrakty

  Ergo umožňuje nové modely finančnej interakcie založené na smart kontraktoch postavených na flexibilných a výkonných Sigma protokoloch pričom ostávajú ľahko prístupné vývojárom.

  Čítaj viac
 • 4

  Alternatívne finančné systémy a produkty

  Potreba reformy globálneho finančného systému je zrejmá od poslednej krízy v roku 2008. Teraz nás COVID-19 donútil. Nemôžeme to zdržiavať a najlepší spôsob, ako začať je od ľudu. Ergo ponúka výkonné nástroje pre dosiahnutie tohto cieľa pomocou smart kontraktami poháňaných mikroúverov a Lokálneho Systému Vymieňacích Búrz (ang. Local Exchange Trading Systems - LETS).

  Čítaj viac
 • 5

  Experimentálna ekonomika

  S nástupom nasledujúcej krízy je zrejmé, že konvenčná finančná politika je na hranici svojich možností. Smart kontrakt platformy ako Ergo umožňujú inovatívnejšie, cielenejšie implementácie ekonomickej stimulácie, ktoré konvenčný bankový sektor nedokáže a nemôže docieliť.

  Čítaj viac
 • 6

  Peniaze na ťažké časy

  Vďaka vynikajúcej podpore ľahkých klientov avšak bez kompromisov v bezpečnosti, je Ergo ideálne vhodné na použitie v miestach s obmedzeným internetovým pripojením alebo tam, kde je problém s priepustnosťou a úložiskom. Vďaka podpore alternatívnych finančných systémov, ktoré sú bezpečne prístupné z akéhokoľvek zariadenia, je Ergo prirodzená voľba pre zlyhávajúce štáty a ekonomiky

  Čítaj viac