Ergo Nadácia

Ergo nadácia je entita riadená komunitou zameraná na:

 1. Podporu neustáleho vývoja protokolu Ergo platformy;

 2. Podporu rozsiahlej adopcie a využívania Ergo platformy a jej natívneho tokenu (ERG);

 3. Rozvoj ekosystému okolo platformy Ergo;

 4. Podporu využívania Ergo platformy a blockchain technológie pre spoločenské dobro;

 5. Podporu skutočne decentralizovanej infraštruktúry a;

 6. Podporu súkromia ako základného ľudského práva.

Naša Misia

Ergo nadácia sa zaviazala k organickému a nepretržitému vývoju protokolu Ergo platformy. Nadácia dbá na to, aby zmeny boli potvrdené nielen ťažiarmi (ktorí prejavia svoje rozhodnutia priamo na blockchaine), ale aj používateľmi, projektami budujúce na Ergu a hlavnými vývojármi. Nadácia sa taktiež venuje aj budovaniu dôverýhodných prostredí, smart kontraktov a platobných frameworkov pre verejnosť s ohľadom na ochranu súkromia. Naše aktivity zahŕňajú zbierky (ang. fundraising), výskumy, udržiavanie a zlepšovanie Ergo platformy, marketing a udalosti. Veríme, že Ergo Pokladnica by mala byť využívaná hlavne otvorenou komunitou vrátane nezávislých pracovníkov, hackerov, odborníkov a nadšencov. Informácie o Ergo Pokladnici a protokole nájdete na https://ergoplatform.org/docs/whitepaper.pdf a https://ergoplatform.org/en/blog/2019_05_20-curve/

Hlavným zameraním Ergo platformy je poskytnúť efektívny a bezpečný spôsob finančných kontraktov, ktoré sú najbežnejšie využitie blockchain technológie. Toto zameranie uznáva a podporuje Ergo nadácia.

Ergo nadácia je odhodlaná vyvinúť úsilie na maximálizáciu počtu hodnotných vývojov ekosystémov, ktoré sú vyvíjané otvoreným (ang. open-source) spôsobom s čo najmenšou možnou tolerantnou licenciou.

Partnerstvá

Cieľom Nadácie Ergo je nadviazať partnerstvá s organizáciami, ktoré prispejú k vývoju Ergo ekosystému alebo zdieľajú rovnaké hodnoty ako Ergo nadácia. Možné spôsoby partnerstva zahŕňajú, avšak nie sú obmedzené na získanie alebo poskytnutie finančnej podpory, zdieľanie vedomostí a nápadov, poskytovanie alebo získavanie bezplatných či platených konzultácií.

Granty

Ergo nadácia oznámila, že sa chystá financovať granty pre projekty zamerané na budovanie kľúčovej ekosystémovej infraštruktúry. Prosím odkážte sa na tento článok aby ste si určili rozsah Vášho grantu a pošlite ho na adresu [email protected]. ak máte projekt, o ktorom si myslíte, že stojí za to ho financovať. Návrhy musia byť v súčasnosti schválené štyrmi zo šiestich hlasov členov rady Ergo Vývojový Fund. Ergo nadácia prijíma nových dobrovoľníkov z komunity, preto pokiaľ chcete, priháste sa.

Zaviazali sme sa informovať komunitu o naších rozhodnutiach a schválenom vývoji.

Členovia rady

Súčasní členovia rady Ergo nadácie (zoradené podľa priezviska):

 1. Joseph Armeanio

 2. Alex Chepurnoy

 3. Noah Hudson

 4. Robert Kornacki

 5. Justin Simpson

 6. Mohammad Hasan Samadani

 7. Alexander Slesarenko

 8. Martin Spodymek

Súčasní členovia rady Vývojového Fundu (zoradené podľa priezviska):

 1. Joseph Armeanio

 2. Alex Chepurnoy

 3. Noah Hudson

 4. Robert Kornacki

 5. Justin Simpson

 6. Alexander Slesarenko

 7. Martin Spodymek

Appendix: Ergo Basics

Kryptografická časť Ergoscriptu je založená na sigma protokoloch a prirodzene podporuje prahové m- z -n podpisy, prstencové podpisy a ďalšie. Berúc všetko toto do úvahy, očakávame, že dizajn Ergoscriptu a Erga bude jedinečne užitočný pre Kontraktuálne Peniazes nespočetným množstvom možných aplikácií. Ergo dAppy a mimoreťazcové (ang. offchain) protokoly môžu byť naozaj implementované decentralizovane vďaka ľahkým klientom.

Pre zásadnejšie zmeny bude Ergo následovať princíp tzv. mäkkých zmien (ang. soft-forkability approach) --- pokiaľ drvivá väčšina siete prijme novú funkčnosť, bude daná funkčnosť uvedená do prevádzky a staré uzly, ktoré neaktualizujú systém budú normálne fungovať a jednoducho preskočia validáciu tejto funkcie. Preto potencionálne škodlivé aktualizácie založené na tzv. tvrdých zmenách (ang. hard forks) by nemali byť pre Ergo potrebné.

Ťažba Erga bude vždy stabilná na rozdiel od Bitcoinu a iných PoW mien, kde sa ťažba po skončení emisií môže stať nestabilná. Po druhé, zväčšenie stavu je kontrolovateľné a predvídateľné, čo znižuje hardvárové požiadavky pre ťažiarov Erga. Po tretie, zbieraním poplatkov za ukladanie starých výstupov ťažiari vracajú do obehu stratené mince, a tak zabránia neustálemu poklesu mincí v obehu v dôsledku straty súkromných kľúčov. Pre dosiahnutie prežitiaschopnosti, Ergo poskytuje okrem technických vylepšení aj ekonomické inovácie, z ktorých najdôležitejšou je zložka poplatku za úložisko, ktorá hra dôležitú úlohu pri udržiavaní stability Ergo systému

Všetky kryptomeny sa spoliehajú na príspevky vedecko-výskumnej komunity. Našťastie Ergo to prináša v jadre! https://ergoplatform.org/en/documents/