FAQ

Čo je Ergo?

Ergo je robustná platforma pre Kontraktuálne Peniaze (pozn. Zmluvné Peniaze). Je nadizajnované ako platforma pre aplikácie s hlavným zameraním poskytovať efektívne, bezpečné a jednoducho implementovateľné finančné kontrakty.

Aby Ergo mohlo tento cieľ dosiahnuť, musí zahrnúť rôzne technické a ekonomické vylepšenia k existujúcim blockchain riešeniam. Každá minca v Ergu je chránená programom v ErgoScripte, ktorý je výkonný a protokol-zameraný skriptovací jazyk založený na Σ-protokoloch. Špecifikuje podmienky, za ktorých sa môže minca použiť: kto ju môže minúť, za akých vonkajších podmienok, komu atď.

Rozšírená podpora pre ľahkých klientov robí Ergo priateľské pre koncových používateľov a dovoľuje bežaniu kontraktov na bežných zariadeniach ako sú mobilé telefóny a to bez potreby dôvery. Aby bolo Ergo užitočné z dlhodobého hľadiska, dodržiava prísny prístup k dlhodobému pržitiu - používa široko-skúmané riešenia ktoré neskončia s problémami v bezpečnosti v budúcnosti, zatiaľ čo tiež predchádza zníženiu výkonu v priebehu času vďaka novému ekonomickému modelu.

Na koniec, Ergo je protokol, ktorý sa môže sám meniť a dopĺňať, čo mu dovoľuje prijímať nové nápady a zlepšovať sám seba v budúcnosti. Zamerania na dlhodobé prežitie a schpnosť sa sám meniť a doplniť dávajú Ergu odolnosť.

Čo znamenú Kontraktuálne peniaze?

Podľa nášho názoru prevažujúca väčšina úspešných verejných prípadov užitia pre blockchain technológiu sú spojené s finančnými aplikáciami. Ergo rozširuje Bitcoinov spôsob písania kontraktov prikladaním chrániaceho skriptu (spolu s prídavnými používateľskými dátami) ku každej minci. Preto sú Ergo aplikácie definované v zmysle chrániaceho skriptu vbudovaného do každébo boxu tiež obsahujúc dáta zahrnuté v realizáciach (ang. data involved in execution). Razíme termín Kontraktuálne Peniaze pre ERG a druhotné tokeny, ktorých využitie je späté s kontraktami. Napríklad naviac od bežnej ochrany len niekoľkými M z N podpisov, Ergo dovoľuje špecifikovať, kto sú možní príjemcovia, čo môže tiež byť kontrakt s takýmito zložitými podmienkami. Tento prístup "reťazením" dovoľuje implementáciu bezpečných a efektívnych kontraktov ľubovoľnej zložitosti.

Aká bola cena počas ICO?

Ergo nasleduje najviac decentralizovaný spôsob emisie a začalo s nula mincami v obehu a "razenie" všetkých mincí nastane počas prvých ôsmich rokov Ergo mainnetu, používajúc odskúšanú a testovanú PoW ťažiacu metódu. Preto nebolo žiadne ICO pre Ergo. Žiadne VC financovanie. Žiadne predťaženie.

Ako ťažiť Ergo?

Potrebujete nakonfigurovaný Ergo uzol a GPU s aspoň 4 Gb pamäte (8Gb je odporúčaných pre maximálnu efektivitu). Použite tento návod na nakonfigurovanie mineru (softváre, ktorý ťaží kryptomenu) spolu s uzlom.
Poznámka: Môžete zapojiť viacero GPU spolu na jednom Ergo uzle.

Ako nájsť Ergo ťažiace skupiny?

Pozrite si ťažiace skupiny spísane tu. Prosím, zvoľte si jednu z menších skupín.

Kedy bude Ergo sieť spustená?

Ergo mainnet bol spustený 1. Júla.

Má Ergo limit na veľkosť bloku?

Nie, Ergo nemá pevne stanovený limit pre veľkosť bloku. Namiesto toho môže byť veľkosť bloku zvýšená alebo znížena v priebehu času podľa potreby. Je obmedzená k faktoru rastu kvôli prevencii pred nadmerným rastom počas krátkej doby.

Prečo má Ergo vlastný smart kontrakt jazyk?

Dizajnovaný priestor programovacích jazykov je veľmi široký od všeobecne slúžiacich jazykov ako sú C, Java, Python až po špecializované jazyky ako sú SQL, HTML, CSS, avšak žiadny z nich nebol nadizajnovaný pre aplikáciu Kontraktuálnych Peňazí

ErgoScript bol nadizajnovaný k dosiahnutiu viacerých vlastností. Obsahuje iba deterministické operácie kvôli udržaniu konsenzu v sieti. Kvôli prevencii pred možným spam útokom ErgoScript podporuje predčasový (ang. ahead-of-time) odhad, nepočítajúc široké množstvo operácií ako sú možné nekonečné cykly. Ale aj napriek všetkým týmto obmedzeniam, ErgoScript je dostatočne vyjadrujúci (ang. expressive) k implementácii zložitých smart kontraktov, vrátane Turing-kompletných smart kontraktov avšak bezpečným spôsobom.

Aký je plán pre emisiu Ergo tokenov a celková peňažná základňa?

Detaily týkajúce sa Ergo emisného plánu a peňažnej zásoby môžete nájsť na blog poste tu.