Dokumenty

Ergo nasleduje zásadný prístup a používa len stabilné a dobre otestované riešenia aj za cenu pomaľšieho, krátkodobého vývoja. Väčšina riešení Ergo platformy sú formalizované v papieroch prezentované na recenzovaných konferenciach a boli široko diskutované v komunite.

Táto stránka obsahuje odkazy od dokumentov s obecným prehľadom o Ergo platforme ako aj papiere s princípmi Ergo protokolu.