Prispievanie k Ergu

Ergo operuje ako model otvoreného prispievateľa (ang. open contributor model) kde ktokoľvek môže prispieť.

Pokiaľ by ste chceli prispieť prosím neváhajte navštíviť nás discord kanál a prediskutovať Vaše plány v #development kanáli s vývojármi.

Grant pre Vývojárov

Ponúkame granty pre vývojárov, ktorí vytvárajú projekty na Ergo platforme.

Získať podporu