Základy

 • 1

  Vízia

  Ergo bolo vytvorené ako odpoveď pre stagnáciu v oblasti blockchain technológie. Implementuje rozličné technické a ekonomické idey pripravené na použitie, ktoré pridávajú hodnotu no neznižujú známe výhody blockchain systému. Primárne zameranie Erga je poskytnúť efektívne a bezpečné spôsoby ako implementovať finančné kontrakty, ktoré sú najrozšírenejšie využité aplikácie blockchain technológie. Vytvorená tak, aby bežní ľudia mohli takéto kontrakty využívať ľahko, decentralizovane a bez potreby dôverovať. Na rozdiel od tradičného finančného systému by na základnej úrovni Ergo protokolu nemali existovať výpomoci (ang. bailouts) čierne listiny (ang. blacklists), alebo iné formy diskriminácie. Protokol Ergo je navrhnutý s ohľadom na dlhodobé prežitie, čo umožňuje realizovať kontrakty uzatvorené na dĺžku celého života jedinca a je dobrým prostriedkom zachovania hodnoty. Prečítajte si upútavku pre viac detailov.

 • 2

  Konsenzus

  Konsenzus protokol Erga — Autolykos — je založený na dobre známom konsenzuálnom algorithme Proof-of-Work (“PoW”). PoW (sk. 'Dôkaz prácou') bol vybraný z niekoľkých dôvodov, vrátane toho, že protokoly PoW sú široko naštudované, majú vysoké bezpečnostné záruky a sú priateľské pre ľahkých klientov (ang. light clients). Autolykos má však niekoľko významných rozdielov od PoW Bitcoinu. Je „pamäťovo odolný“, čím zmenšuje nepomer medzi špecializovaným hardvérom (ASIC) a široko používanými modelmi grafických kariet. To otvára možnosti ťaženia pre bežných ľudí, ktorý tak môžu prispieť k zabezpečeniu siete a zároveň dostávať odmeny. Má poplatky za prenájom úložiska a týmto spôsobom aj získať späť stratené či zabudnuté mince späť, Sigma Protokoly a omnoho viac.

 • 3

  Ľahký klienti

  Je takmer nemožné použiť existujúce kryptomeny bez pomoci dôveryhodných tretích strán. Aby klient mohol získať čo len malé množstvo mincí bez potreby dôverovať niekomu cudziemu si musí stiahnuť a spracovať gigabajty dát, aby sa mohol zosynchronizovať so sieťou, čo môže trvať aj niekoľko týždňov aj na špičkovom hardváre, o mobiloch ani nehovoriac. Nie je preto žiadným prekvapením, že väčšina používateľov dáva prednosť používaniu dôveryhodným riešeniam ako sú peňaženky, burzy, prieskumník blokov atď.

  Ergo bolo navrhnuté tak, aby bolo čo najviac užívateľsky prívetivé z hľadiska decentralizácie. Jednou z dôležitých vlastností PoW modelu je, že umožňuje overiť vykonanú prácu bez nutnosti sťahovať celú históriu blockchainu. Ergo bloky podporujú NiPoPoW dôkazy, umožňujúce ľahkým klientom synchronizáciu sieťou sťahovaním menej ako jedného megabajtu dát. Ergo tiež používa overený stav a pre každú zahrnutú transakciu si klient môže stiahnuť dôkaz o jeho správnosti. Takže bez ohľadu na veľkosť blockchainu sa môže bežný používateľ so smartfónom pripojiť k sieti a začať používať Ergo s rovnakými bezpečnostnými zárukami ako pri použití úplného uzla.

 • 4

  Prežitie

  S ohľadom na dlhodobé prežitie dáva Ergo prednosť dôkladne otestovaným riešeniam. Ak osvedčené riešenie problému neexistuje, uskutočňujeme vlastný výskum a počet recenzovaných publikácií vývojového tímu Ergo je značný.

  Robustná sieť by sa mala prispôsobiť meniacemu sa prostrediu bez zásahu dôveryhodných strán (ako sú napríklad hlavní vývojári). Ergov hlasovací protokol ťažiarov na reťazci (ang. on-chain) umožňuje postupne upravovať mnoho parametrov vrátane maximálnej veľkosti bloku, faktoru poplatku za úložisko a ďalších.

  Pre zásadnejšie zmeny bude Ergo následovať princíp tzv. mäkkých zmien (ang. soft-forkability approach) --- pokiaľ drvivá väčšina siete prijme novú funkčnosť, bude daná funkčnosť uvedená do prevádzky a staré uzly, ktoré neaktualizujú systém budú normálne fungovať a jednoducho preskočia validáciu tejto funkcie. Preto potencionálne škodlivé aktualizácie založené na tzv. tvrdých zmenách (ang. hard forks) by nemali byť pre Ergo potrebné.

 • 5

  Ekonomika

  Pre dosiahnutie prežitiaschopnosti, Ergo poskytuje okrem technických vylepšení aj ekonomické inovácie, z ktorých najdôležitejšou je zložka poplatku za úložisko, ktorá hra dôležitú úlohu pri udržiavaní stability Ergo systému: pokiaľ je výstup transakcie bez zmeny, resp. pohnutia, aspoň 4 roky, ťažiar si môže účtovať malý poplatok za každý bajt uložený v tomto stave. Táto myšlienka je podobná bežným úložiskovým cloud službám, avšak jej aplikácia na blockchain systémy má zopár dôležitých dôsledkov. Po prvé, ťažba Erga bude vždy stabilná na rozdiel od Bitcoinu a iných PoW mien, kde sa ťažba po skončení emisií môže stať nestabilná. Po druhé, zväčšenie stavu je kontrolovateľné a predvídateľné, čo znižuje hardvárové požiadavky pre ťažiarov Erga. Po tretie, zbieraním poplatkov za ukladanie starých výstupov ťažiari vracajú do obehu stratené mince, a tak zabránia neustálemu poklesu mincí v obehu v dôsledku straty súkromných kľúčov. Týmto sa tiež vytvára jedinečný dlhodobý prípad použitia natívneho tokenu Erga ("ERG") ako jediný token na Ergo blockchaine, ktorý môže byť použitý pre platenie za prenájom úložiska, a to napriek očakávanej skutočnosti veľkého množstva nenatívnych tokenov, ktoré môžu byť na Ergo blockchaine vyrobené , z dôvodu vysokej kvality bezpečnosti, decentralizácie a funkčnosti Kontraktuálnych Peňazí.

 • 6

  Použiteľnosť

  Ergo dAppsi a tzv. mimoreťazové (ang. offchain) protokoly môžu byť implementované v skutočne decentralizovanom spôsobe vďaka existencií ľahkých klientov, avšak tie tiež požadujú flexibilný a bezpečný smart kontrakt jazyk. Ergo smart kontrakty sú založené na Bitcoinovom modeli UTXO, kde je každý nepoužitý výstup chránený skriptom. Ak je skriptovací jazyk dostatočne bohatý, umožňuje písanie Turing-kompletných kontraktov zatiaľ čo sa vyhýba ad-hoc riešeniam pre zastavovanie programov ako je plyn (ang. gas) z Etherea. Nielen že je ErgoScript oveľa univerzálnejší jazyk ako Bitcoin Script, podporuje aj operácie, ktoré Vám umožňujú presne odhadnúť zložitosť skriptu pred jeho vykonaním, čím sa zabráni útokom DoS a problémom "zastavenia". Dostupná sada pokynov je dostatočná na súčasné napísanie ľubovoľného programu — ErgoScript bol preukázaný ako Turing kompletný. Kryptografická časť ErgoScriptu sa spolieha na Sigma protokoly a prirodzene podporuje prahové M- z N- podpisy, prstencové podpisy a ďalšie. S ohľadom na toto všetko očakávame, že ErgoScript a Ergo budú vďaka svojim dizajnom mimoriadne užitočné pre Kontraktuálne Peniaze s nepočetným množstvom možných aplikácií.