Fundacja Ergo

Fundacja Ergo jest podmiotem kierowanym przez społeczność, skupiającym się na:

 1. Promowaniu nieprzerwanego rozwoju protokołu platformy Ergo;

 2. Promowaniu powszechnego korzystania z platformy Ergo i jej natywnego tokena (ERG);

 3. Rozwijaniu ekosystemu wokół platformy Ergo;

 4. Promowaniu powszechnego, prospołecznego stosowania platformy Ergo i technologii blockchain;

 5. Wspieraniu w pełni zdecentralizowanej infrastruktury;

 6. Wspieraniu prywatności jako podstawowego prawa człowieka.

Nasza misja

Fundacja Ergo jest zaangażowana w organiczny i nieprzerwany rozwój protokołu Platformy Ergo. Fundacja dba o to, aby zmiany były akceptowane nie tylko przez górników (którzy wyrażają swoją wolę bezpośrednio na blockchainie), ale także użytkowników, projekty budujące na platformie Ergo i głównych deweloperów. Fundacja jest również zaangażowana w pomoc w budowaniu ogólnodostępnych, niewymagających zaufania środowisk, inteligentnych umów (ang. smart contracts) i ram płatności respektujących prywatność. Nasze działania obejmują pozyskiwanie funduszy, badania, utrzymanie Platformy Ergo, ulepszanie Platformy Ergo, marketing i wydarzenia. Uważamy, że ze Skarbca Ergo powinna korzystać przede wszystkim otwarta społeczność, w tym freelancerzy, hakerzy, eksperci i pasjonaci. Informacje na temat Skarbca i protokołu Ergo można znaleźć pod adresem https://ergoplatform.org/docs/whitepaper.pdf oraz https://ergoplatform.org/en/blog/2019_05_20-curve/

Głównym celem Platformy Ergo jest zapewnienie skutecznego i bezpiecznego sposobu realizacji umów finansowych, które są najczęstszym zastosowaniem technologii blockchain. Fundacja Ergo jest świadoma tego celu i wspiera go.

Fundacja Ergo jest zaangażowana w wysiłki na rzecz maksymalizacji ilości wartościowych aktualizacji w ramach ekosystemu, dokonanych na zasadach open-source, w oparciu o najbardziej restrykcyjną licencję.

Partnerstwa

Fundacja Ergo dąży do ustanawiania partnerstw z organizacjami, które przyczynią się do rozwoju ekosystemu Ergo lub podzielają wartości Fundacji Ergo. Możliwe sposoby współpracy obejmują między innymi, ale nie ograniczają się do, otrzymywanie lub zapewnianie wsparcia finansowego, dzielenie się wiedzą i pomysłami, zapewnianie lub otrzymywanie bezpłatnych lub płatnych konsultacji.

Granty

Fundacja Ergo ogłosiła, że zamierza finansować granty na projekty, które koncentrują się na budowie kluczowej infrastruktury dla ekosystemu. Sprawdź ten artykuł, w celu określenia zakresu potencjalnego grantu, i wyślij wiadomość na adres [email protected], jeśli pracujesz nad projektem, który twoim zdaniem powinien zostać sfinansowany. Obecnie wnioski wymagają zatwierdzenia czterema z sześciu głosów Członków Zarządu Funduszu Rozwoju Ergo. Fundacja Ergo przyjmuje na nowych wolontariuszy członków społeczności, więc skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany współpracą.

Zobowiązujemy się do informowania społeczności o decyzjach i zatwierdzonych zmianach.

Członkowie zarządu

Obecni członkowie zarządu Fundacji Ergo (posortowani według nazwiska):

 1. Joseph Armeanio

 2. Alex Chepurnoy

 3. Noah Hudson

 4. Robert Kornacki

 5. Justin Simpson

 6. Mohammad Hasan Samadani

 7. Alexander Slesarenko

 8. Martin Spodymek

Obecni członkowie Zarządu Funduszu Rozwoju (posortowani według nazwiska):

 1. Joseph Armeanio

 2. Alex Chepurnoy

 3. Noah Hudson

 4. Robert Kornacki

 5. Justin Simpson

 6. Alexander Slesarenko

 7. Martin Spodymek

Załącznik: Podstawy Ergo

Część kryptograficzna języka Ergoscript jest oparta na protokołach Sigma i obsługuje podpisy progowe M-z-N, podpisy pierścieniowe i inne. Mając to wszystko na uwadze, oczekujemy, że design ErgoScript i Ergo sprawi, że rozwiązania Ergo okażą się wyjątkowo użyteczne jako Pieniądze Zabezpieczone Umową i znajdą szerokie zastosowanie. DAppki Ergo i protokoły offchain mogą być wdrażane w naprawdę zdecentralizowany sposób dzięki lekkim klientom.

W przypadku bardziej fundamentalnych zmian, Ergo stosuje „miękkie” podejście do aktualizacji oprogramowania (ang. soft-forkability) --- jeśli przeważająca większość sieci zaakceptuje nową funkcjonalność, zostanie ona uruchomiona, ale stare węzły, których oprogramowanie nie zostało zaktualizowane, będą nadal funkcjonować i po prostu pominą zatwierdzenie tej funkcjonalności. W związku z tym, w przypadku Ergo nie powinny być konieczne potencjalnie szkodliwe aktualizacje bazujące na "hard forkach".

Wydobywanie Ergo zawsze będzie stabilne, w przeciwieństwie do Bitcoina i innych walut PoW, w przypadku których kopanie może stać się niestabilne po okresie emisji. Po drugie, wzrost wielkości stanu jest kontrolowalny i przewidywalny, co pozwala zmniejszyć wymagania sprzętowe dla górników Ergo. Po trzecie, pobierając opłaty za przechowywanie przestarzałych skrzynek, górnicy zwracają utracone monety do obiegu, zapobiegając stałemu spadkowi podaży spowodowanemu utratą kluczy. Aby zapewnić sobie przeżywalność, system Ergo oferuje poza ulepszeniami technicznymi innowacje ekonomiczne, z których najważniejszą jest komponent opłaty za przechowywanie, który odgrywa ważną rolę w utrzymaniu stabilności systemu Ergo.

Wszystkie kryptowaluty opierają się na wkładzie społeczności naukowej. Ergo z radością wnosi ten wkład do rdzenia! https://ergoplatform.org/en/documents/