FAQ – Często zadawane pytania

Czym jest Ergo?

Ergo jest Odporną Platformą dla Pieniędzy Zabezpieczonych Umową (ang. Contractual Money). Została zaprojektowana w celu obsługi aplikacji, których głównym celem jest zapewnienie efektywnego, bezpiecznego i łatwego sposobu realizacji umów finansowych.

Aby go osiągnąć, Ergo stosuje różne techniczne i ekonomiczne ulepszenia istniejących blockchainowych rozwiązań. Każda moneta w ekosystemie Ergo jest chroniona przez program w ErgoScript, który jest potężnym i przyjaznym dla protokołów językiem skryptowym opartym o Σ-protokoły. Określono w nim warunki, na jakich monety mogą być używane: kto może je wydawać, kiedy, w jakich warunkach zewnętrznych, do kogo może je wysyłać i tak dalej.

Rozszerzone wsparcie dla lekkich węzłów sprawia, że Ergo jest przyjazne dla użytkowników końcowych i pozwala na "bezzaufaniowe" uruchamianie umów na popularnych urządzeniach, takich jak telefony komórkowe. Platforma Ergo została zaprojektowana w oparciu o strategię długoterminowego przetrwania — wykorzystuje naukowo zweryfikowane rozwiązania, eliminujące potencjalne problemy związane z bezpieczeństwem, jednocześnie zapobiegając stopniowemu spadkowi wydajności poprzez zastosowanie nowego modelu ekonomicznego.

Wreszcie, protokół Ergo jest samomodyfikowalny, co pozwala mu na absorbowanie nowych pomysłów i samoudoskonalanie się z biegiem czasu. To właśnie nastawienie na długookresowe przetrwanie i ciągłe ulepszanie się nadaje platformie Ergo jej odporność.

Czym są Pieniądze Zabezpieczone Umową?

Naszym zdaniem zastosowania finansowe stanowią zdecydowaną większość publicznych przypadków użycia technologii blockchain. Ergo rozszerza sposób pisania umów znany z Bitcoina poprzez dołączenie do każdej monety skryptu zabezpieczającego (wraz z dodatkowymi danymi niestandardowymi). W związku z tym, aplikacje Ergo są definiowane za pomocą skryptów zabezpieczających, wbudowanych w skrzynki zawierające również dane potrzebne do ich wykonania. Ukuliśmy termin Pieniądze Zabezpieczone Umową (ang. Contractual Money) dla ergów i tokenów dodatkowych, których użycie jest ograniczone umową. Przykładowo, oprócz standardowej ochrony za pomocą podpisów M-z-N, Ergo pozwala na definiowanie możliwych odbiorców monet, co samo w sobie może stanowić umowę ze złożonymi warunkami. Takie "spajające" podejście pozwala na implementację wydajnych umów o dowolnej złożoności.

Jaka była cena ICO?

Ergo wykorzystuje najbardziej zdecentralizowaną metodę emisji i zacznie od 0 monet w obiegu, a "wybicie" całej podaży nastąpi w ciągu pierwszych ośmiu lat istnienia mainnetu, poprzez zastosowanie sprawdzonej metody wydobywania, znanej jako PoW ("dowód pracy"). Nigdy nie odbyła się pierwsza publiczna oferta (ICO) Ergo.

Jak wydobywać Ergo?

Ergo opiera się na zagadce PoW algorytmu Autolykos, czyli pierwszej łamigłówce PoW, która jest jednocześnie "kosztowna pamięciowo" (ang. memory-hard) i puloodporna (ang. pool-resistant). Oznacza to, że potrzebujesz skonfigurowanego węzła Ergo i karty graficznej z co najmniej 4 Gb pamięci (a dla maksymalnej wydajności zalecane jest 8 Gb). Skorzystaj z tego przewodnika, aby skonfigurować program do kopania i węzeł. Pamiętaj, że w ramach jednego węzła Ergo możesz wykorzystywać wiele procesorów graficznych.

Jak znaleźć pule wydobywcze Ergo?

Platforma Ergo została stworzona z myślą o osiągnięciu maksymalnej odporności poprzez decentralizację. Protokół konsensusu Autolykos odgrywa ważną rolę w decentralizacji sieci poprzez zapobieganie tworzeniu puli górniczych. Sprawdź jego specyfikację, aby dowiedzieć się więcej.

Kiedy nastąpi uruchomienie sieci Ergo?

Mainnet Ergo został uruchomiony 1 lipca.

Czy Ergo ma limit rozmiaru bloku?

Nie, Ergo nie ma sztywnego limitu rozmiaru bloku. Zamiast tego rozmiar bloku może z czasem zwiększać się lub zmniejszać, w zależności od popytu. Tempo zwiększania się jest ograniczone, aby zapobiec nadmiernemu wzrostowi w krótkim czasie.

Dlaczego Ergo ma swój własny język inteligentnych umów?

Przestrzeń projektowa języków programowania jest bardzo szeroka, od języków ogólnego przeznaczenia, takich jak C, Java, Python, po języki specjalistyczne, takie jak SQL, HTML, CSS, jednak żaden z nich nie został zaprojektowany z myślą o zastosowaniach związanych z Pieniędzmi Zabezpieczonymi Umową.

Język ErgoScript został zaprojektowany z myślą o kilku właściwościach. Zawiera tylko deterministyczne operacje, mające na celu utrzymanie konsensusu w sieci. Aby zapobiec możliwym atakom spamowym, ErgoScript obsługuje szacowanie kosztów z wyprzedzeniem, wykluczając szeroki zakres operacji, takich jak potencjalnie nieskończone pętle. Ale nawet mając na uwadze wszystkie te ograniczenia, język ErgoScript jest wystarczająco wyrazisty, aby umożliwiać implementację złożonych inteligentnych umów, w tym inteligentnych umów spełniających warunki kompletności Turinga w bezpieczny sposób.

Jaki jest harmonogram emisji tokena Ergo i całkowita baza monetarna?

Szczegóły harmonogramu emisji Ergo i podaży pieniężnej znajdziesz w tym wpisie na blogu.